logo
Lviv Kinopalace
Lviv, Teatralna st., 22 [ google map ]